SkydebaneSamvirket Kær Vestermark

Velkommen til riffel og pistol banerne i Sønderborg

Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring coronasmitte skal følges: 

Håndhygiejne 

ANSVARLIG
Skydebanen kan bookes og benyttes af personer der er i besiddelse af et lovligt våben med tilhørende tilladelse.

Det påhviler den der er ansvarlig for skydningens gennemførsel at man er bekendt med almindelige sikkerhedsregler, gældende lovgivning samt at man er bekendt med ”Instruks for banens brug”. Kopi er ophængt på skydebanen ligesom den fremgår her på hjemmesiden.

Den ansvarlige skydeleder og den af denne udpegede ansvarlige leder skal være erfarne skytter og myndige.

Skydelederen eller den af denne udpegede ansvarlige leder skal være til stede, når der skydes på et skydebaneafsnit.

Skydelederen, eller den af denne udpegede ansvarlige leder, er sammen med den enkelte skytte ansvarlig for, at de vilkår, der er fastsat for anvendelse af skydebanen overholdes i forbindelse med skydning på det pågældende skydebaneafsnit, herunder at der alene anvendes de aftalte skiver. 

Det er ikke tilladt at overdrage et våben til en person, uden gyldig tilladele. Dette kan kun fraviges hvis den der overdrager, er i besiddelse af gyldigt Instruktørbevis udstedt af Danmarks Jægerforbund; eller er omfattet af SKV godkendelser / Sikkerhedsbestemmelser for skydning under DGI, Dansk Firmaidræts Forbund eller Dansk Skytteunion. 

Ved anden brug end den tilsigtede kan den / de ansvarlige drages økonomisk til ansvar for eventuel forvoldt skade på personer, baner, udstyr samt bygninger.

SKYTTER
Det påhviler enhver der færdes og anvender skydebanen at være i besiddelse af en ansvarsforsikring, da jagttegn og våbentilladelse ikke dækker øvelses skydning.

NØGLER
Udlevering af nøgler aftales individuelt og efter endt skydning skal nøgler afleveres som aftalt.

SPØRGSMÅL
SkydebaneSamvirket Kær Vestermark kan kontaktes på telefon +45 2072 4076 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Anvendelse af skydebanerne skal respektere bestemmelserne under BOOKING, REGLER FOR UDLEJNING samt INSTRUKS for banens brug, hvis indhold alle fremgår her på hjemmesiden