SkydebaneSamvirket Kær Vestermark

Velkommen til riffel og pistol banerne i Sønderborg

Samvirkets formål er, at bistå ejeren af Kær Vestermark, Sønderborg Kommune, med administration, udlejning samt gennemførelse af skydebane aktiviteter på Kær Vestermark.

Dels til de tre faste brugere, Sønderborg Skyttekreds organiseret under DGI, Sønderborg Jagtforening organiseret under Danmarks Jærgerforbund samt Borgerforeningen i Sønderborg.

Dels til alle ikke faste brugere som indgår brugsaftale med SkydebaneSamvirket Kær Vestermark.

Aktiviteterne på Kær Vestermark opdeles i tre dele, henholdsvis område A, B og C, jf. oversigtskortet.

OMRÅDE A:  Sønderborg Skyttekreds, klubhus og 50 m bane

OMRÅDE B:  300 meter langdistance bane og 50 m kortdistance (25 m pistol) bane

OMRÅDE C:  Afgrænset områder syd øst for 300 meter banen. Skyderelaterede aktiviteter på område C kan alene gennemføres efter forudgående aftale mellem SkydebaneSamvirket Kær Vestermark og Sønderborg Kommune.

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark udfører sit virke under henvisning til gældende lovgivning, Sønderborg Kommunes anvisninger og betingelser anført i Hovedaftalen, samt generelle overordnede retningslinjer for skydebaneaktiviteter udstukket henholdsvis af Dansk Skytteunion, DGI, Skydebaneforeningen Danmark samt Danmarks Jægerforbund.

Samvirkets vedtægter, og ændringer heri, skal til enhver tid godkendes af Sønderborg Kommune, inden ikrafttræden.

Alle skydebaneaktiviteter skal være registreret i Sønderborg Kommunes online booking system, og/eller fremgå af Kalender her på web-siden,  inden igangsætning ligesom skydebane aktiviteterne skal gennemføres med respekt af den anførte brugsaftale.